Norges Bank avlyser de varslede renteøkningene i år.- De avlyste renteøkningene skyldes at den norske og internasjonale virkeligheten har gitt mørkere prognoser i bankens nye pengepolitisk rapport. Som eksempel trodde Norges Bank før jul at det private forbruket her i landet skulle øke med hele 5,5 prosent, men nå er prognosen tatt ned til 3,5 prosent for i år. Også prognosene for lønnsøkninger er redusert. Dagens pengepolitisk rapport er nå mer i tråd med virkeligheten slik bedriftene har rapportert inn til næringslivets økonomibarometer, sier NHOs sjeføkonom Tor Steig i en melding.- Norges Bank venter enda svakere etterspørsel i norsk økonomi enn det NHO gjør. Men mye av nedjusteringen lar de slå ut i redusert import i stedet for redusert norsk produksjon. Derfor opererer Norges Bank med et noe høyere anslag for veksten i bruttonasjonal produktet enn det NHO hadde i sin siste kvartalsrapport, sier Steig.