I løpet av første halvår har 125 personer meldt fra om skjulte formuer i utlandet. Siden 2007 har rundt 600 personer bekjent sine skattesynder.Skatteetaten tror frykten for å bli tatt er årsaken til at så mange melder seg nå.- De internasjonale avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen langt større enn tidligere. Dette bidrar nok til at stadig flere melder seg, sier skattedirektør Svein Kristensen i en pressemelding.Norge har undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 23 land som tidligere har vært regnet som skatteparadiser. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner.I de sakene skattekontorene har ferdigbehandlet, dreier det seg om skjulte verdier for over tre milliarder kroner.Siden 2007 har nærmere 600 personer meldt fra om skjulte formuer. De fleste av sakene stammer fra Skatt øst, som har 447 av sakene. Skatt nord er på bunn, med kun fire saker siden 2007. (©NTB)