Forbudet mot dypvannsboring opphevet

En domstol i New Orleans besluttet torsdag kveld å oppheve oljeboringsforbudet som Obama-administrasjonen innførte etter oljeulykken i Mexicogolfen.

President i USA, Barack Obama - Foto: AP
Politikk
Obamas advokater hadde begjært at iverksettelsen av dommen som opphevet det midlertidige forbudet mot dypvannsboring i USA i juni skulle utsettes. Begjæringen ble torsdag kveld avslått av ankedomstolen i New Orleans.Presidentens advokater klarte ikke å overbevise retten om at utsettelsen var nødvendig, og forbudet Obama-administrasjonen innførte, er dermed ikke gyldig.Inntil saken blir endelig avgjort har uansett flere selskaper besluttet å stoppe all boring.Innenriksminister Ken Salazar sa rett etter domstolens beslutning ble kunngjort, at myndighetene kommer til å utstede et nytt midlertidig forbud om kort tid, uten hensyn til ankedomstolens beslutning torsdag.Obama-administrasjonen innførte i mai et seks måneder langt midlertidig forbud mot dypvannsboring. Forbudet ble opphevet av en føderal domstol i New Orleans i juni, etter at boreselskapet Hornbeck Offshore Services klagde inn saken for rettssystemet. Dommeren mente da at forbudet var som satte en stopper for absolutt all ny boring på vann dypere enn 152 meter, var ulovlig, men Obamas advokater anket avgjørelsen umiddelbart.