I juni i år vedtok Stortinget å oppheve prøveordningen med direkte ordførervalg som ble innført ved kommunevalget i 1999. Men nå vil flere ordførere redde ordningen.Stortinget vedtok 16. juni at prøveordningen skal oppheves, men ifølge Vårt Land reagerer nå flere ordførere på vedtaket.SV-ordfører Christian Hintze Holm på Nesodden, som selv ble valgt som ordfører i et direktevalg, har sendt en e-post til samtlige direktevalgte ordførere i landet hvor han oppmoder til opprør mot regjeringens vedtak.Hintze Holm skriver at han tar opp saken fordi befolkningen har satt stor pris på å få velge ordfører direkte, og han får støtte fra flere av sine ordførerkolleger.- Jeg har ingen forståelse for at denne ordningen kuttes ut. Direkte ordførervalg styrker demokratiet. Det synes jeg er bra, sier Per Arne Olsen (Frp), som ble valgt til ordfører i Tønsberg i 2007.Også Rødts eneste ordfører noensinne, Knut Henning Thygesen i Risør, er positiv.- Det hadde styrket demokratiet at kommunene selv fikk bestemme dette, og ikke Stortinget, sier han.Valgforsker Frank Aarebrot er imidlertid mer lunken og mener at kommuner med formannskapsmodell ikke bør ha direkte ordførervalg, mens kommuner med byparlamentarisme, som Oslo og Bergen, ville egne seg.- Her er det byrådslederen som sitter med den øverste makten. Dermed blir ikke konsekvensene så store om innbyggerne skulle velge en ordfører uten parlamentarisk flertall bak seg, sier Aarebrot. (©NTB)