Norge trenger 4.500 nye helsefagarbeidere hvert år. Men over halvparten av de som utdanner seg til yrket, dropper ut halvveis.I stedet for å søke lærlingplass og få fagbrev, dropper de utdanningen eller velger å ta påbyggingskurs for å ta høyere utdanning på et senere tidspunkt.Dette er kritisk fordi det allerede i utgangspunktet er altfor få som søker seg til helsefagutdanningen, skriver Dagsavisen.- For det første er det bekymringsfullt at vi stadig får færre som velger helsefagutdanningen. I tillegg er det ekstra skummelt at tendensen er at kun halvparten velger å fullføre praksisperioden på to år, sier direktør Otto Christian Rø ved avdeling for utdanning og personell i Helsedirektoratet.Helsefagarbeiderutdannelsen erstattet de gamle hjelpepleier- og omsorgsfagene i 2006. Tall fra SSB viser at Norge trenger å utdanne 4.500 nye helsefagarbeidere hvert år for å kunne dekke behovet i 2030. Dette primært for å kunne ta hånd om den kommende eldrebølgen. (©NTB)