EU har til nå ikke klart å berolige aktørene på finansmarkedenes, som etterlyser flere detaljer om stresstestene. Det er særlig bekymring for at enkelte spanske og tyske regionalbanker kan bukke under.Sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel, sier han ikke er veldig urolig foran fremleggingen av stresstestene.- Personlig så tar jeg dette litt med ro. EU kom sent på banen tidligere i år, men når de først kom på banen, så tok de i. Det var også skepsis i forkant av stresstestene i USA i fjor, men det roet seg ned fordi myndighetene håndterte bankene som viste seg å være svake, sier Juel til NTB. (©NTB)
Fakta om stresstestene
* EU skal i et forsøk på å berolige markedene offentliggjøre såkalte stresstester av i alt 91 europeiske banker.* Testene er en gjennomgang av bankenes «helsetilstand» og evne til å klare seg om gjeldskrisen forverres.* Stresstestene offentliggjøres 23. juli.* De 91 bankene det skal offentliggjøres informasjon om, utgjør 65 prosent av bankindustrien i Europa.* EU er blitt kritisert for ikke å offentliggjøre nok detaljer om stresstestene, og hva som kommer til å skje med banker som ikke består testen. (©NTB)Det går også rykter om at det i stresstestene vil bli tatt høyde for et tap på greske statsobligasjoner på 23 prosent av pålydende.