Verdien på oljefondet falt med 0,4 prosent, tilsvarende 11,6 milliarder kroner, fra mai til juni, viser månedsbalansen til Norges Bank for juni.Verdien i mai var 2.802,3 milliarder kroner. Ved utgangen av juni, og før børsoppgangen i juli, var aksjene og obligasjonene i Statens Pensjonsfond utland verdt 2.790,7 milliarder kroner.
Tallene i Norges Banks månedbalanse viser foreløpige tall for juni 2010. Endelig regnskap for Statens pensjonsfond - Utland vil bli publisert i NBIM's kvartalsrapport den 13. august 2010. Da vil det også bli oppgitt hvor mye som er tilført og hvor mye som er ren verdistigning. fremgår det at dagens verdi (14. juli 2010) er 2.800,5 milliarder kroner (oppdateres live), og dermed er nesten alt hentet inn så langt i juli.Ved årskiftet var verdien på oljefondet 2.636,8 milliarder kroner, tilsvarende 153,9 milliarder kroner mindre enn ved utgangen av juni. I dette tallet ligger også det som er tilført fra oljevirksomheten.I 1. kvartal 2010 ble det for øvrig bare tilført 19 milliarder kroner. Det var det minste som var blitt tilført siden 4. kvartal 2003. Totalt økte markedsverdien i 1. kvartal med 123 milliarder kroner, til 2.763 milliarder kroner.Fra 1. mars har fondet også hatt mandat til å investere inntil 5 prosent av fondet i eiendom, ved å redusere renteinvesteringene tilsvarende.Hva fondets forvaltere har foretatt seg i eiendom etter 1. mars vil ventelig bli opplyst om i rapporten for 2. kvartal den 13. august.