Det sier Spesialenhetens fungerende sjef, Johan Martin Welhaven. Han bekrefter samtidig at en eventuell anmeldelse slik forsvarerne har antydet, betyr at saken da blir vurdert på nytt.Welhaven sier Spesialenheten for politisaker skal etterforske forhold som gjelder mistanke om at ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten. For at etterforskning skal iverksettes må det foreligge anmeldelse eller omstendigheter som gir en rimelig grunn til å undersøke om slike straffbare forhold har funnet sted. På bakgrunn av det som er kjent for Spesialenheten, foreligger det ikke noe slikt grunnlag i terrorsaken.Begge forsvarerne som mandag var sterkt engasjert i fengslingsmøtene i Oslo tingrett, sier til NTB at de har avventet Spesialenhetens egen konklusjon før de vil vurdere å gå til anmeldelse.- Det er ingen tvil om at det har vært en mengde politilekkasjer til skade for min klient, sier advokat Kjell T. Dahl, som forsvarer den 31 år gamle usbekeren.