Riksrevisjonen kommer med knusende kritikk av innkjøpsrutinene ved Universitetet i Oslo (UiO). Undersøkelser viser at UiO bryter reglene i tre av ti tilfeller.Riksrevisjonen har gått gjennom 229 innkjøp UiO gjorde i 2009, og i nesten 30 prosent av tilfellene er det avdekket brudd på regelverket, skriver Aftenposten.Granskningen avisen har fått tilgang til, vil bli offentliggjort i høst.UiO gjør innkjøp for om lag 2 milliarder kroner årlig. I undersøkelsene peker Riksrevisjonen blant annet på manglende konkurranseutlysning av innkjøp, mangel på skatteattester, og for store verdier på kontrakter. Samtlige av de undersøkte innkjøpene ved Kulturhistorisk museum manglet dokumentasjon og utlysning.- Revisjonen viste at det er betydelige feil og mangler på anskaffelsesområdet ved flere fakulteter og sentrale administrative enheter ved UiO, skriver Riksrevisjonen.Ekspert på offentlige anskaffelser, advokat Robert Myhre har sett på funnene fra Riksrevisjonen, og sier han aldri har sett en rapport som viser en så total svikt i etterlevelsen av regelverket.- Grov systemsvikt, sier Myhre om tilstandene som er avdekket.Rektor Ole Petter Ottersen sier at universitetet tar Riksrevisjonens anmerkninger svært alvorlig, og erkjenner at profesjonalitetsnivået har vært for dårlig. (©NTB)