The European Banking Federation tror det vil bli simulert med mye større potensielle tap i de varslede stresstestene enn det ryktene har gått på til nå, melder Reuters.Tidligere er det blitt antydet en såkalt "haircut" (simulert tapsavskrivning) på 3 prosent på spanske statsobligasjoner og 17 prosent på greske, mens kritikken har gått på at tapsprosentene kan bli mye høyere og at markedet har priset inn en forventning om at greske statsobligasjoner kan gi et så stort tap som 60 prosent.Nå snakkes det, i følge Reuters, om at stresstestene vil i snitt vil ta høyde for tapsprosenter ("haircut") på fra 5 - 30 prosent, og at også tyske statsobligasjoner vil få en en "haircut" på 5 prosent i testene.I snitt snakkes det om en gjennomsnittlig "haircut" på 17 prosent.Resultatene av stresstestene av de 91 bankene ventes den 23. juli.