Sykehusstreiken er over etter at Arbeidsdepartementet tirsdag ettermiddag grep inn med tvungen lønnsnemnd.Trykket i konflikten økte da arbeidstakerorganisasjonen YS tirsdag tok ut ytterligere 191 medlemmer i streik. Helsetilsynet satt tirsdag ettermiddag i møte for å vurdere om det var fare for liv og helse i forbindelse med streiken.Til sammen 540 YS-medlemmer var ute i streik ved ni sykehus etter opptrappingen tirsdag. (©NTB)