I dag er det forbudt for asylsøkere å delta gratis i frivillig arbeid. Nå vil regjeringen endre loven.Dagens lovgiving er ment å skulle forhindre svart arbeid og utnyttelse av arbeidskraft.Men etter press over flere år fra frivillige organisasjoner som Frivillighet Norge og Norges Røde Kors, foreslår justisdepartementet nå at asylsøkere kan få lov til å bidra med ulønnet arbeid, skriver Vårt Land.- Det er viktig at folk kan få noe å gjøre i ventefasen, og samtidig få hjelpe andre. Det verste som kan skje, er at folk som kommer fra krig og konflikter blir sittende og ikke gjøre noe. Det kan de i verste fall bli syke av, sier Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors.Justisdepartementet sende forslaget ut på høring forrige fredag. For å hindre utnyttelse av arbeidskraft foreslås det at det ikke skal være lov for asylsøkere å gjøre ting man vanligvis ville fått betalt for. (©NTB)