Det kommer fram i Riksrevisjonens rapport om landbruket.Hele 81 prosent av dem som er pessimistiske, framhever dårlig lønnsomhet som den viktigste grunnen til de dystre framtidsutsiktene, skriver Nationen.- Det å være bonde innebærer å være bedriftsleder og beskjeftige seg med økonomi, fag, regelverk og teknikk, noe som gjør den norske bonden til godt kvalifisert arbeidskraft også på andre arenaer. Blir forskjellene for store når de sammenligner inntektene fra gårdsdriften med hva aktuelt arbeid utenfor bruket gir, tar de ikke den risikoen det innebærer å gjøre store og nødvendige investeringer, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.Ifølge Riksrevisjonens rapport er det de som driver husdyrhold som ser svartest på framtiden. Det er også innen den delen av landbruket investeringskostnadene er størst. Kornbøndene er mest optimistiske. (©NTB)