I en ny rapport blir det sådd tvil om målene mens virkemidlene blir vurdert som omfattende og komplekse.Det skremmer ikke landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp). Han mener målene er gode, men virkemidlene har vært for svake. Dog har de vært bedre etter at den rødgrønne regjeringen overtok, sier landbruksministeren. Nå håper han rapporten kan legges som en del av premissene for en stortingsmelding om landbruket.Brekk synes arbeidet Riksrevisjonen har gjort er grundig og godt. Landbruksministeren tror både Stortinget og folket står bak ønsket om å opprettholde en norsk matproduksjon som også sikrer bosetningen i fraflyttingsområdene.Og denne troen formulerer Brekk slik: - Når bildene av flom, tørke og skogbranner flimrer over TV-skjermen tror jeg de fleste nordmenn forstår at vi må produsere mat i Norge også i fremtiden.Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag er enig, men langt mer direkte i sin tale enn landbruksministeren. (NTB)