For tre år siden ble 22 norske kommuner valgt ut av Regjeringen til å være fyrtårn i det lokale klimaarbeidet. Nå slår en ny rapport fast at svært lite har skjedd.Gjenbrukstorg, biovarme og redusert energibruk sto på ønskelisten for det som ble kalt «tidenes miljødugnad». Men nå får hele prosjektet Grønne Energikommuner (GE) skarp kritikk, skriver Aftenposten.John Hille, konsulent i miljø- og energispørsmål, har gjort en evaluering bestilt av GE-prosjektet. Han har gjennomgått 19 av de 22 kommunenes arbeid med energi- og klimaplaner, og har funnet vesentlige svakheter både på lokalt og sentralt nivå.- Dette bærer preg av at to statsråder har fått en idé som ikke er grundig diskutert verken innad i Regjeringen eller med kommunene. Utvelgelsesprosessen av kommunene var ganske tilfeldig, sier han.Han mener kommunene har mislyktes med å involvere hele samfunnet i klimadugnaden.- Det er få kommuner der man på alvor kan snakke om en dugnad, og knapt noen der en kan snakke om en mobilisering som favner en stor del av innbyggerne eller organisasjonene deres, mener Hille.Prosjektet skal totalevalueres ved årsslutt. (©NTB)