Datatilsynet har gitt ledelsen i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim en bot på 15.000 kroner for å ha lest e-posten til en langtidssykmeldt ansatt.Museets fremgangsmåte blir beskrevet som «meget krenkende og invaderende», skriver Adresseavisen.- Vi har vurdert overtredelsen som alvorlig, sier juridisk rådgiver Hågen T. Ljøgodt i Datatilsynet.Museumsledelsen har fire uker på seg til å komme med tilsvar før et endelig vedtak fattes.Det var den ansattes fagforening som klagde på ledelsen etter at den ga en vikar for den langtidssykmeldte medarbeideren passordet til den sykes e-postkonto. Dette skjedde uten at den sykmeldte fikk beskjed om det.Datatilsynet mener det er ytterligere graverende at innsyn i den ansattes e-postkonto ikke ble sperret da Datatilsynet og klager tok kontakt med museet i sakens anledning.Museets direktør Jan-Lauritz Opstad erkjenner at den sykmeldte burde ha vært informert om bruken av vedkommendes personlige e-post. (©NTB)