Arbeidsledigheten faller i Storbritannia, men Bank of England nedjusterer utsiktene for økonomisk vekst.Tall fra myndighetene viser at antallet arbeidsledige Storbritannia sank med 49.000 registrerte i løpet av april, mai og juni.Dette er det største fallet i ledigheten på tre år. Den britiske arbeidsledigheten er på 7,8 prosent av arbeidsstokken.Ledighetsnedgangen tolkes som et tegn på at landets økonomi er i ferd med å styrkes, men samtidig har sentralbanken nedjustert sine vekstprognoser.Ifølge Bank of England kommer den britiske økonomien til å øke i gjennomsnitt med 3 prosent de neste tre årene, og ikke mellom 3 og 4 prosent som tidligere antatt.Likevel mener sentralbanken at økonomien er på svært god vei, og at økning i den globale etterspørselen og rekordlav styringsrente er med å bidra i positiv retning.Storbritannias BNP vokste med 1,1 prosent i andre kvartal i år, nesten dobbelt så mye som spådd på forhånd. (©NTB)