Ulvik-ordfører Mona Hellesnes (V) forventer at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har noe nytt å legge fram på møtet tirsdag, ikke bare en repetisjon av budskapet om at kraftlinjen i Hardanger er vedtatt.- Det har vi oppfattet nå, for å si det sånn. Men når vi blir innkalt på kort varsel til et møte på høyeste nivå, regner vi med at regjeringen ønsker å starte en dialog for å finne nye løsninger, sier Hellesnes til NTB.Sammen med åtte-ti andre kommune- og fylkespolitikere fra Hordaland ble hun fredag ettermiddag invitert til å møte på toppen av regjeringsblokken kl. 14 tirsdag. Hellesnes innrømmer at uttalelsene fra samordningsminister Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) ved Statsministerens kontor (SMK) ikke levner mye håp om kursendring, men hun er likevel svært spent på hva møtet vil føre til.
Tonet nedIngen grunn til tvilBeste løsning
Schjøtt-Pedersen har gjennom hele helgen tonet ned det de berørte kommunene måtte ha av forventninger til nye utspill fra regjeringen. Han har presisert at det bare er snakk om utdyping av argumentene som ligger til grunn for regjeringens beslutning, et slags supplement til tidligere høringer, befaringer og folkemøter.- Det skjer såpass mye denne uken, med møtet i Oslo tirsdag, Sp-ledelsens besøk i Hardanger onsdag og den store protestmarsjen neste helg, at vi forventer oss noe annet enn en gjentakelse av gamle uttalelser, sier Hellesnes.Men verken SV eller Sp gir kommunene grunn til å vente seg stort av tirsdagens møte. SVs nestleder Bård Vegar Solhjell sier at hans parti har markert sin uenighet, og at det nå stort sett er Ap som styrer saken.- Jeg tror ikke de har endret standpunkt. Vi i SV etterlyser en ekstern kvalitetssikring av de vurderingene som er gjort av kabler og master. Vi har ikke sagt at vi er imot luftstrekk i enhver sammenheng, men at eksterne krefter må gjøre en grundigere analyse, sier Solhjell.Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen sier at Sp står bak regjeringens beslutning og har ingen grunn til å tvile på de vurderingene den bygger på.- Hvis det mot formodning skulle dukke opp faktorer som ikke er vurdert grundig i løpet av de foregående fire-fem år, så vil Sp se på standpunktet sitt en gang til. Men så langt er det ikke dukket opp noe som tilsier at vi skal endre oppfatning, sier Olsen.Onsdag skal Sps ledelse på åstedsbefaring langs nordsiden av Hardangerfjorden for å få et inntrykk av hvordan mastene vil rage i landskapet og for å møte lokallag. På ettermiddagen blir det orienteringsmøte i Øystese for lokale folkevalgte og ymse interessegrupper. Her stiller Navarsete sammen med partikollega og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, partisekretær Olsen og samordningsstatsråd ved SMK, Schjøtt-Pedersen.Navarsete sa før helgen at det er gjort mange ulike utredninger, og at konklusjonen blir at andre tekniske løsninger ikke gir tilstrekkelig forsyningssikkerhet.- Dette er en veldig vanskelig sak, en av de vanskeligste jeg har hatt, men Sp tar ansvar for vedtaket og står på det, sa partilederen.Administrerende direktør Stein Lie-Hansen i Norsk Industri stiller i en kronikk i Dagbladet spørsmål ved ensidig bruk av luftlinje. Han mener en kombinasjon av sjøkabel, jordkabel og luftstrekk er teknisk mulig, samfunnsøkonomisk riktig og miljømessig nødvendig.- Kortsiktig oppmerksomhet på statens inntekter og utgifter ved valg av trasé og mast/kabel kan ikke være det overordnede. Innovasjon, miljøhensyn og energieffektive løsninger må telle ved valg av løsning, slik det gjøres ved for eksempel veibygging, skriver Lie-Hansen. (©NTB)