- Det har faktisk vært en større pågang på telefon etter hendelsene sist, da fire soldater mistet livet. Vi merker gjerne en økt pågang i ukene etter at noe har skjedd. Det henger slik sett ikke på greip i forhold til folkeopinionen, sier major Christian Sjølie i Vernepliktsverket til Aftenposten.ISAF-styrkene har aldri mistet flere soldater på så kort tid enn i juni og juli i år. Antall trefninger øker, men likevel svarte 52 prosent av årets rekrutter ved Befalsskolen at de kan tenke seg å bidra i utenlandstjeneste. 1.600 navn står per i dag i Interesseregisteret for utenlandsoperasjoner. (©NTB)