Samtlige fem eksperter i DNs rentepanel mener sentralbanksjef Svein Gjedrem bør holde renten uendret på to prosent på onsdagens rentemøte. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen viser til at aktivitetsnivået i Norge er lavt og veksten fortsatt lavere enn normalt, selv om man ser tegn på stabilisering på arbeidsmarkedet.Også professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener de viktigste faktorene trekker i retning av fortsatt lav rente; blant annet pris- og lønnsveksten. Dessuten er kronen relativt sterk, noe som også taler for lav rente.