Regjeringens snuoperasjon i Hardanger kan åpne for at flere kommuner vil kreve vurdering av sjøkabler i kommende kraftprosjekter.En rekke nye kraftledninger er planlagt bygget av Statnett, de fleste i form av høyspentmaster. Nå kan flere kommuner komme til å kreve utredning av sjøkabel-alternativet.- Hvis det går an å vurdere sjøkabel i Hardanger, må det gå an også her, sier ordfører John Karlsen (Frp) i Nordreisa i Troms til Aftenposten. Der har Statnett planer om å bygge store høyspentmaster.Statnett har en rekke planer om nye kraftledninger flere steder i landet. Men som i Hardanger ønsker lokalmiljøene at kraften i stedet skal ledes gjennom sjøkabel.Hittil har Statnett avvist kravene med henvisning til økte kostnader. Men etter regjeringens ja til nærmere utredning av sjøkabler, kan kravene komme til å øke i styrke.- Det som skjer i Hardanger, kan fort få presedens, sier ordfører Jan Kåre Aurdal i Sykkylven.Han ser det som aktuelt å lage et felles opplegg for alle kommunene på Sunnmøre der det er planlagt kraftlinjeutbygging. (©NTB)