Empire manufacturing-indeksen, den amerikanske konjunkturindeksen fra New York Fed, steg fra 5,08 i juli til 7,10 i august. Ifølge TDN Finans var det ventet en indeks på 8,30.Oslo Børs var ned 0,5 prosent før tallene ble sluppet. Børsen reagerer knapt på tallene.
Empire state survey
En undersøkelse over forholdene i og forventningene til fremtiden i industrien i New York. Tallene korrelerer bra med både Philadelphia Fed og ISM-indeksen. Den er en indikator på disse viktige makrotallene.Et høyt tall er bullish for dollar og peker på gode forhold, mens et negativt tall peker på svake forutsetninger for å drive næring.