Ifølge analytikere har den økonomiske produksjonen i de 16 eurolandene trolig økt med 0,7 prosent i annet kvartal, mot 0,2 prosent i første kvartal. De offisielle tallene blir publisert av Eurostat fredag.Den årlige vekstraten lå trolig på 1,4 prosent i annet kvartal, ifølge analytikernes beregninger. (©NTB)