Men regjeringen vil prøve å innføre unntak for flere bransjer.Bransjene som regjeringen vil verne er bygg og anlegg, renhold, helse og omsorg, transport og hotell og restaurant, skriver Klassekampen.Det er den norske handlingsplanen mot sosial dumping som EFTAs overvåkingsorgan ESA reagerer på. I handlingsplanen krever regjeringen at alle selskaper som leverer anbud til kommuner og fylkeskommuner må sørge for norske lønns- og arbeidsvilkår til sine ansatte.ESA har klaget Norge inn for EU-domstolen fordi de mener at de norske reglene er i strid mot reglene om fri flyt av tjenester i EØS-avtalen.Men regjeringens planer om å omgå kravene og verne noen bransjer mens det blir fritt fram i andre, møter motbør.- Dette er en kraftig innskrenkning av det opprinnelige kravet, sier Einar Stueland i LOs juridiske avdeling.Han mener det er svært urovekkende om EU-retten vinner fram. (©NTB)