Har utbetalt 80 millioner etter justismord

1.365 personer i Norge har siden 2004 fått utbetalt i alt 80 millioner i erstatning for urettmessig å ha blitt fengslet eller siktet for kriminelle forhold.

Foto: Scanpix
Politikk

Det tar imidlertid lang tid å få svar hvis man klager på å ha blitt uskyldig fengslet. I gjennomsnitt tar det 16,4 måneder, skriver Aftenposten.Over halvparten av dem som har klaget, har fått medhold. Men kun én av fem har fått medhold i erstatningsbeløpet. Det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet er på cirka 60.000 kroner.Justisdepartementet og Statens sivilrettsforvaltning innrømmer at saksbehandlingstiden er for lang. Departementet varsler tiltak i form av purrerutiner og nytt rundskriv fra Riksadvokaten.Fra 2004 til juli i år har Statens sivilrettsforvaltning behandlet 2.500 saker. Forvaltningen viser til at antall klager har økt, noe som har gjort det vanskelig å redusere ventetiden.Departementet har innkalt Politidirektoratet, Riksadvokaten og Statens sivilrettsforvaltning til et møte for å finne ut hva som kan gjøres videre.Sivilombudsmann Arne Fliflet er bekymret over den lange ventetiden og har bedt justisminister Knut Storberget (Ap) om hva ministeren vil gjøre for å redusere ventetiden.- Dette er saker av stor betydning for enkeltmennesker som har vært gjennom en straffeforfølgning av ulike slag, sier Fliflet. (©NTB)

Nyheter
Politikk