Lavere produktivitet i USA

Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA faller.

General Motors' fabrikk - Foto: CC

Endelige tall fra USAs arbeidsdepartement viser at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren falt 1,8 prosent i andre kvartal 2010. Det var ventet et fall på 1,9 prosent. Foreløpige tall viste et fall på 0,9 prosent.Arbeidskraftkostnaden pr enhet utenfor jordbrukssektoren økte med 1,1 prosent i kvartalet, mot ventet 1,2 prosent.