Norges utdanningsforsprang minker

Norges forsprang når det gjelder befolkningens utdanningsnivå minker i forhold til andre land.

Forskningsminister Tora Aasland - Foto: Scanpix
Politikk

Norges forsprang når det gjelder befolkningens utdanningsnivå minker i forhold til andre land.Selv om utdanningsnivået i Norge er høyere enn gjennomsnittet av alle OECD-landene, har seks land relativt sett flere høyt utdannede voksne enn Norge. Samtidig er veksten i andelen høyt utdannede i Norge lav sammenlignet med flere andre land. Fra 2003 til 2008 sank andelen av et årskull som startet høyere utdanning fra 76 prosent til 71 prosent. Det er under OECD-snittet som er på 72 prosent. OECD-rapporten Education at a Glance 2010 viser også at antall kandidater som uteksamineres årlig fra høyere utdanning i Norge tilsvarer 42 prosent av et årskull, mens OECD-snittet er 48 prosent.- Vi ser at mange land vi skal konkurrere med har minst like høyt utdanningsnivå som oss. Skal Norge henge med i den globale utviklingen, må vi satse på høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV).Hun legger til at undersøkelsen ikke fanger opp at norske studenter tar flere studiepoeng etter kvalitetsreformen ble innført i 2003. (©NTB)