PMI-tall skremmer ingen

Innkjøpsindeksene i Tyskland og ØMU kom inn omtrent som ventet.

Foto: Finansavisen

Innkjøpsindeksen i Tyskland (Purchasing Management Index) endte på 58,2 i august. Dette var i tråd med de foreløpige tallene.Tilsvarende indeks for industrien i eurosonen var på 55,1 i august, mens de foreløpige tallene viste 55,0.En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå