Skal heve pensjonsalderen

Om lag to millioner franskmenn er ventet å delta i streiken mot den svært upopulære pensjonsreformen.

Frankrikes president, Nicolas Sarkozy - Foto: Scanpix

Men president Nicolas Sarkozy nekter å fire på at pensjonsalderen skal heves fra 60 til 62 år.Tirsdag skal regjeringens forslag opp til debatt i den franske nasjonalforsamlingen. Samme dag vil medlemmene av i alt sju fagorganisasjoner gå til streik, en aksjon som kommer til å ramme skoler, transport og telekommunikasjon. Enkelte arbeidere vil innlede streiken allerede mandag klokka 20.00 og bli borte fra jobben i 24 timer.Endring av pensjonsreglene er en av de mest omdiskuterte reformene i Frankrike på lenge. Fagbevegelsen har protestert kraftig, til tross for at franskmennene kan gå av med pensjon tidligere enn de aller fleste andre europeere. Regjeringen har antydet at den kan være villig til å gjøre justeringer på enkelte deler av reformen, men forslaget om at franskmenn må belage seg på å jobbe til de er 62 år, står fast.- Det er klart at grunnlaget for reformen ikke kan endres. Denne reformen er absolutt nødvendig av hensyn til den svært enkle årsaken som jeg tror franskmennene forstår: folk lever 15 år lengre enn hva de gjorde da pensjonssystemet ble etablert, sier leder for presidentens kontor, Claude Gueant, til radiokanalen Europe 1.