Sterke tall fra Sverige

BNP-veksten i Sverige var mye sterkere enn opprinnelig meldt, viser reviderte tall.

Bruttnasjonalproduktet i Sverige steg 1,9 prosent i andre kvartal i forhold til første. På årsbasis er økningen på 4,6 prosent, viser reviderte tall. Opprinnelig ble det meldt om en økning på 1,2 prosent på kvartalsbasis og 3,7 prosent på årsbasis, melder Reuters.Tallene for første kvartal ble revidert til å vise en årlig økning på 2,7 prosent, mot opprinnelig meldt 3,0 prosent.