Sveits tviholder på særavtaler med EU

Sveits tviholder på dagens samarbeidsform med EU, trass stor irritasjon i Unionen. - Jeg tror det er mulig å løse utfordringene, kanskje også med elementer fra EØS-avtalen, sier president Doris Leuthard.

Euro-symbolet på Willy-Brandt-Platz i Frankfurt - Foto: CC/loop_oh
Politikk

Sveits har etablert rundt 120 bilaterale avtaler med EU siden landet med hårfin margin sa nei til EØS-avtalen på begynnelsen av 90-tallet.EUs lover og regler tas ikke automatisk inn i nasjonal lovgiving, slik tilfellet er i EØS-avtalen. Den bilaterale veien betyr mye merarbeid, noe som etter hvert har ført til stadig større irritasjon fra EU-hold.Forstår kritikken- Jeg forstår kritikken av denne administrative byrden. Men vi tror det er mulig å løse utfordringene vi står overfor, sier president Doris Leuthard, som i midten av oktober kommer på statsbesøk til Norge.En ekspertgruppe utredet nylig mulige alternative tilknytningsforhold til EU. Men regjeringen konkluderte med at verken EU-medlemskap eller en EØS-avtale er bedre for Sveits enn dagens bilaterale vei. Regjeringen og et klart flertall i folket er imot å avstå suverenitet.ArbeidsgruppeFør årsskiftet skal EU og Sveits forsøke å bli enige om tiltak som skal gjøre arbeidet med nye lover og regler lettere.- Vi kan gjøre dette på en enklere måte. Kanskje vi kan få til en løsning der det ikke forhandles hver gang, men der man kommer fram til enighet om noen prinsipper. Kanskje også med elementer fra EØS-avtalen, sa presidenten da hun møtte norske journalister i Bern denne uken.- Lik rett Leuthard avviser at EU-president Herman Van Rompuy har satt foten ned for at den bilaterale modellen kan fortsette.- Vi kunne aldri akseptert at når EU bestemmer noe så gjelder det hele verden. Selv om vi er små, så har vi lik rett som alle andre til å forhandle, akkurat som EU gjør med USA og Tyrkia, understreker presidenten.- EU har en stor interesse av Sveits. Etter USA er Sveits EUs største handelspartner, legger hun til.

Nyheter
Næringsliv