I dagens rapport fra Nordea forteller senioranalytiker Katrine Boye hva vi kan forvente oss av dagens rentemøte i Norges Bank.- Dagens store begivenhet er rentemøtet i Norges Bank. Hverken vi eller andre analytikere tror på noen renteendring i dag. Det er i tråd med renteprognosen til Norges Bank i juni-rapporten. Spenningen er derfor knyttet til den nye rentebanen som sentralbanken legger frem, sier Boye.- Vi tror det blir nok en nedjustering som innebærer at renteøkningen som skulle kommet i desember/januar utsettes og at neste økning kommer først i mai neste år. Deretter skal renten gradvis opp. Den store bidragsyteren bak nedjusteringen er den lave løpende inflasjonen man har hatt i Q3, som i snitt har ligger 0,3 prosentpoeng under Norges Banks anslag. Utover dette trekker noe lavere renteforventninger hos handelspartnerne ned, men dette bidraget trekker ned først i 2012, sier analytikeren.- Eneste som trekker rentebanen opp denne gangen er vekstbildet internasjonalt som vi tror er oppjustert for 2010, basert på at IMF har oppjustert betydelig i sine siste anslag fordi veksten har vært overraskende sterk i euroland og ikke minst i Sverige, sier Boye.- Vi tror ikke markedet vil reagere noe særlig på en høyere bane så langt ut i 2011 - det er det korteste bildet som betyr mest for endringer i renteforventningene. Ut fra det vil vi trolig ikke se noen særlig reaksjon i EUR/NOK heller, avslutter Boye