Dette er Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 28. oktober.
Vi nøler ikkeSenterpartitoppene kreverI de fakturaerNåværende generalsekretærDet er muligTil detteRøret fra
med å si det: Hvis personer i næringslivet med ledende stillinger hadde opptrådt og handlet som Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, ville de blitt sparket. De tos svar og opptreden under høringen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget var under enhver kritikk.Den eneste årsaken til at de ikke er ferdige som statsråder, er at det kanskje kunne få den rødgrønne regjeringen til å ryke.å bli trodd på at de knapt kommuniserer med hverandre, at de ikke viser interesse for sentrale spørsmål og at deres statssekretærer ikke leser og forstår e-post som kan være helt avgjørende for statsrådene.Vi kan til nød tro at Sp-toppene ikke kjenner eller kjente til loven som forbyr offentlig eide selskaper å gi partistøtte, men at de 700.000 kronene som ble gitt partiet av Eidsiva Energi og Troms Kraft var noe annet enn partistøtte, tror vi ikke på. Senterpartiet trengte penger til valgkampen i 2009 og jukset.som Senterpartiet sendte, sto det, ifølge DN, «Prosjektstøtte - deltagelse i prosjektet Fornybar Energi» og «Støtte til prosjekt for fornybar energi.»Nå hevdes det at Senterpartiet bare brukte 43.200 kroner til dette prosjektet. Resten gikk til partiets organisasjon og valgkamp.Leseren kan selv velge om dette er juks, bedrageri, villedning eller opplegg til skattesvik.Et pikant poeng er nemlig at slik fakturaene ble skrevet, ville Eidsiva Energi og Troms Kraft få fradrag for disse kostnadene, mens bidrag til politiske partier selvfølgelig ikke er fradragsberettiget. Skatteopplegget ble løst ved at Senterpartiet betalte pengene tilbake, men den fiffige skattekonstruksjonen var der.i Senterpartiet, Knut M. Olsen, som hele tiden har sagt at pengene var partistøtte, forklarer fakturateksten med at «Fornybarprosjektet var et prosjekt som skulle gi overskudd. Derfor ble det fakturert som prosjektet 'Fornybar Energi', men det ble regnskapsført som partistøtte fordi det skulle gi overskudd.»Hva er dette for noe rør? Bevisst manipulering eller bare en stemme fra den store tomhet?Hvordan skulle en rapport om fornybar energi gi overskudd? Og hvis det var slik at en utredning om fornybar energi kunne gi overskudd, hvorfor kan og skal det da bokføres som partistøtte?Vi beklager, men det går over vår forstand.det passerer på Stortinget og i regjeringen, men det går ikke hjem hos velgerne og våre lesere.Senterpartitoppene har vist, og holder fortsatt på, at de ikke ser habilitetsproblemene som oppsto da en senterpartistatsråd behandlet en konsesjonssøknad fra Eidsiva Energi etter at partiet hadde fått penger fra Eidsiva Energi, og de ser heller ikke problemet med at toppsjefen i Eidsiva Energi fikk styrelederjobben i Avinor etter at pengene trillet inn.Statsråd Liv Signe Navarsete viser her til at hun, Terje Riis-Johansen og Magnhild Meltveit Kleppa er «frikjent» av Justisdepartementets lovavdeling i etterkant.er å si at habilitetskonfliktene skulle vært vurdert av statsrådene selv i forkant, og en «frifinnelse» i etterkant må trolig være basert på at lovavdelingen, som man normalt skal ha stor tiltro til, må ha manglet avgjørende informasjon om hendelsesforløpet.Det er i hvert fall ingen andre i Norge som nå tror at det hele ikke handlet om ren partistøtte, med de konsekvenser det får for habilitet og troverdighet.generalsekretær Knut M. Olsen var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Vi vet nok nå.