Budsjettforlik på plass i Portugal

Portugals mindretallsregjering har inngått en avtale med opposisjonen om statsbudsjettet for 2011. Budsjettet vil innebære store kutt i offentlige utgifter.

Det er det sosialistiske regjeringspartiet PS og det sosialdemokratiske opposisjonspartiet PSD som nå er enige om et budsjettforlik, opplyser Rui Bapista i PSD fredag kveld.Regjeringen legger opp til kutt i lønningene i offentlig sektor samt trygdekutt og skatteøkninger for å få redusert landets store statsgjeld.Målet er å redusere statsgjelden fra 7,3 prosent av Portugals bruttonasjonalprodukt i dag til 4,6 prosent innen utgangen av 2011. (©NTB)