Naturvernforbundet klaget letetillatelsen inn for KLIF. KLIF ga grønt lys til boring, og saken havnet hos Miljøverndepartementet som fredag oppretthold KLIFs vedtak.Naturvernforbundet protesterte mot at riggen Polar Pioneer skulle starte letingen og viste blant annet til ulykken i Mexicogolfen.Ifølge Petronord startet ENI boringen allerede 14. oktober fordi selskapet uansett ikke var pålagt å stoppe arbeidet før de nådde oljeførende lag. (©NTB)