- Jeg er ansatt på midlertidig kontrakt, som vikar for en ansatt i fødselspermisjon. I min ansettelsesavtale heter det "Ansettelsesforholdet gjelder så lenge NN er i fødselspermisjon. Arbeidsforholdet avsluttes uten foregående oppsigelse når NN avslutter sin fødselspermisjon."- En fødselspermisjon kan vare i 9-46 uker, pluss evt. tillegg av ferie. Jeg er blitt forespeilet muntlig at det dreier seg om ca. ett år, men dette er etter min mening for vagt, og burde uansett vært dokumentert i selve arbeidsavtalen, sier en leser.
- Ikke alltid mulig å være mer nøyaktig- Helt OK i slike tilfeller
Ifølge advokat Joakim Marstrander fra Vogt & Wiig Advokatfirma er det riktig at det i alle kontrakter om midlertidige ansettelser skal opplyses om forventet varighet, jf § 14-6 e).I kontrakten det er snakk om her, er angivelsen formulert slik at "ansettelsesforholdet gjelder så lenge NN er i fødselspermisjon. Arbeidsforholdet avsluttes uten foregående oppsigelse når NN avslutter sin fødselspermisjon".Dette synes altså vår leser er for vagt.- Det sier seg selv at det ved sykdom, permisjoner og lignende ikke alltid er mulig for arbeidsgiver å angi en mer helt eksakt tidsangivelse i forkant. Formuleringen i § 14-6 e) kan derfor ikke tolkes som noe krav om å sette en mer bestemt tidsangivelse enn det er grunnlag for, sier Marstrander.Advokaten påpeker at mange arbeidsgivere, i mangel av mer håndfaste holdepunkter, derfor benytter formuleringer som forankres i de begivenheter som vil avslutte arbeidsforholdet, snarere enn en bestemt tidsangivelse.- Det kan eksempelvis være formuleringer som "inntil oppdraget er avsluttet", "når NN er tilbake fra sykemelding" - eller det denne arbeidsgiveren har brukt. Dette synes jeg er helt OK for slike tilfeller, sier han.- Men ligger det slik an at arbeidsgiver har lovet en varighet på vikariatet på minimum 1 år, bør også dette momentet medtas i arbeidskontrakten. For et slikt tilfelle, ville jeg påberopt § 14-6 e), avslutter Marstrander overfor HegnarOnline.