I dag er det duket for rentemøte i Norges Bank. Samtidig slippes en ny pengepolitisk rapport.- Vi tror ikke på noen renteendring i dag, men venter at sentralbanken vil senke rentebanen sin, skriver analytiker Camilla Viland i DnB NOR Markets i dagens morgenrapport.- I den gjeldende rentebanen indikerer sentralbanken at styringsrenten skal settes opp rundt årsskiftet. Gitt den siste tids utvikling virker ikke det lenger sannsynlig. Utenlandske renter har falt markert siden forrige rapport og inflasjonen har vært noe svakere enn anslått. Dette taler for at rentebanen skal ned. Vi venter derfor at rentebanen skal senkes og at den nye banen vil indikere at neste renteheving kommer i mars eller mai. Vi venter at en faktisk renteheving vil drøye enda lenger og ser for oss at renten holdes i ro frem til sommeren, skriver Viland.