Onsdag er det nok en gang duket for rentemøte i Norges Bank. Alt annet enn uendret rente vil slå ned som en bombe i finansmiljøet. Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret tar til orde for en rente under 2,50 prosent i lang tid, skriver DN.- Jeg ser for meg en liten renteøkning frem mot jul eller tidlig på nyåret. Deretter tror jeg renten kan ligge lenge rundt 2,25 til 2,5 prosent, sier han.Han håper og tror det snart vil være forsvarlig å sette renten ltt opp.Samtlige fem eksperter i DNs rentepanel anbefaler sentralbanksjefen å holde renten uendret denne gangen.Styringsrenten ligger i dag på 2,0 prosent.