Forsvarssjefen står mot Forsvarets operative hovedkontor.Forsvarssjef Harald Sunde sier at grunnlaget for spesialavdelingen HV-016 ikke lenger er til stede. Penger som spares om avdelingen legges ned, bør gå til sårt tiltrengte øvelser for vanlige HV-soldater, skriver Aftenposten.Spesialavdelingen ble opprettet i 1987 for å stå i mot «fiendtlige sabotasjeavdelinger som vil bestå av topptrente elitesoldater». Avdelingen har i dag rundt 200 soldater og offiserer fordelt på to tropper i Oslo, én i Stavanger, én i Bergen og én i Trondheim.Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), som har ansvaret for å ha soldater klare til å løse alle militære utfordringer som måtte dukke opp - i krisetid som i fredstid, i Norge som i utlandet - er klart på av avdelingen bør bestå.Striden om HV-016 blir ifølge forsvarspolitisk talsmann Ivar Kristiansen i Høyre et sentralt punkt når Stortinget tirsdag avholder høring om neste års forsvarsbudsjett.Det er politiet som er norske byers førstelinje mot terror- og sabostasjeanslag. Men i en gitt situasjon kan politiet be Forsvaret om hjelp, slik det nylig har skjedd i flere land i forbindelse med terrortrusler. (©NTB)