Landbruks- og matdepartementet (LMD) og organer under departementet får redusert sine driftsbudsjetter i forslaget til statsbudsjettet for 2011.Samlet utgjør dette kutt på 25,7 millioner kroner, opplyser departementet.LMD har et budsjett på 16,1 milliarder kroner. Det er en økning på 2,6 prosent fra i år, noe som henger sammen med at jordbruksavtalen forutsetter økte bevilgninger over statsbudsjettet. Jordbruksavtalen sluker det aller meste av departementets budsjett. Det er satt av 13,3 milliarder kroner under denne posten neste år. (©NTB)