Norges Bank har, som ventet, besluttet å
holde styringsrenten uendre
    Desember 2010: 2,00 (2,02)Desember 2010: 2,00 (2,02)Mars 2011:2,00 (2,22)Mars 2011:2,00 (2,22)Juni 2011: 2,01 (2,27)Juni 2011: 2,01 (2,27)September 2011:2,19 (2,50)September 2011:2,19 (2,50)Desember 2011: 2,45 (2,74)Desember 2011: 2,45 (2,74)Desember 2012: 3,54 (3,57)Desember 2012: 3,54 (3,57)Desember 2013: 4,13 (4,19)Desember 2013: 4,13 (4,19)
Her finner du hele rapporten
t på 2,00 prosent. Samtidig har sentralbanken publisert Pengepolitisk rapport 3/10. Av den fremgår det at rentebanen kuttes.Analysene presentert i Pengepolitisk rapport 3/10 taler for at styringsrenten holdes på dagens nivå de nærmeste kvartalene og deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden juni trekker i retning av å øke renten noe senere enn anslått i forrige rapport. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1½ - 2½ prosent fram til neste rapport legges fram 16. mars 2011 med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.De nye anslagene (anslagene fra rapport 2/10 juni i parentes):