Økonom om det overraskende rentehoppet

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets kommenterer tirsdagens overraskende renteøkning.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets - Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen
Politikk

Den kinesiske sentralbanken hevet noe overraskende rentene tirsdag (ut- og innlån) med 25 basispunkter. Det normale er at de endrer med 27 basispunkter. Renten på ett-års utlån ligger dermed fra og med på 5,56 prosent. Forrige uke hevet sentralbanken reservekravet for de store bankene.- Rentehevingen vil neppe ha særlig effekt på realøkonomien, rentenivået er fortsatt svært lavt i forhold til veksttakten i den kinesiske økonomien, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets i dagens morgenrapport.Ifølge Aamdal synes inflasjonen heller ikke å være et stort problem foreløpig. Riktignok har matprisene steget en del de siste månedene, men månedsveksten er nå avtakende. Utenom matpriser er inflasjonen fortsatt lav.- Trolig må hevingen sees i lys av myndighetenes problemer med å dempe den kraftig kredittveksten. Ved å øke rentene sender de et tydelig signal til bankene om at de mener alvor. Det er også verdt å merke seg at forskjellen i rentene på inn- og utlån ble hold uendret på ettårslånene, men redusert lengre ut på kurven. Det kan bidra til økte renteinntekter til husholdningene og litt svakere insentiver til å spare i aksjer eller eiendom. Dette kan oppfattes som et skritt i retning av å styrke husholdningssektoren på bekostning av næringslivet, heter det.

Nyheter
Næringsliv