- Orkla har fått en milliard kroner for mye

Salget av Orklas skoger til Statskog vil skape politiske etterdønninger i Stortinget. Både Høyre og Frp mener regjeringen har betalt Orkla nesten en milliard for mye.

Siv Jensen og Erna Solberg - Foto: Scanpix
Politikk
Salget av Orklas skoger til Statskog vil skape politiske etterdønninger i Stortinget. Både Høyre og Frp mener regjeringen har betalt Orkla nesten en milliard for mye.Kjøpesummen for Borregaard-skogene er på 1.725 millioner kroner. Grensen for lønnsom drift går ved en kjøpesum på en milliard, mener ekspertene. Uansett kan kjøpmann Hagen og hans medaksjonærer i Orkla notere seg for en gevinst på rundt 1,4 milliarder kroner. De tre skogselskapene har ifølge Dagens Næringsliv en bokført verdi på 300 millioner kroner i Orklas regnskaper.Statskog vant budkonkurransen om selskapene Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS ved å gå vesentlig høyere enn de private skogselskapene var villige til.Salget omfatter rundt 1,1 millioner dekar, hvorav rundt 750.000 dekar er produktiv skog.De tre skogselskapene har ifølge Dagens Næringsliv en bokført verdi på 300 millioner kroner i Orklas regnskaper.
- Styrket posisjonKraftig kritikkFrp og Høyre
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) mener transaksjonen vil kunne styrke Statskogs strategiske posisjon innen skogbruk, jakt og friluftsliv.- At Statskog SF på forretningsmessig grunnlag har lykkes i å kjøpe eiendommene, vil gi foretaket et bedre grunnlag for effektiv drift, samtidig som mulighetene for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv styrkes, sier Brekk.Statskog har som mål å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser.Regjeringen er positiv til Statskogs kjøp og vil med det første fremme et forslag til Stortinget om å stille til disposisjon en egenkapitaltilførsel på 1.250 millioner kroner og et lån på 475 millioner, opplyser Landbruks- og matdepartementet.Høyre mener det er feil å bruke skattebetalernes penger til å kjøpe skog til overpris, men partiet vil ikke føre opp Statskog SF på salgslisten som skal gjennomføres hvis partiet får regjeringsmakt, sier nestleder i Stortingets næringskomité, Svein Flåtten (H), til NTB. Han er skeptisk til at regjeringen må bidra med betydelige midler for at Statskog skal kjøpe Orklas skoger for 1,7 milliarder kroner.Flåtten sier den høye prisen blokkerer muligheten for privat lønnsomt skogbruk.- Nå ser jeg riktignok at regjeringen også har lagt vekt på jakt og fiskemulighetene, men det må da være en grense også for hva slike aktiviteter skal koste, mener Flåtten.Næringspolitisk talsmann i Frp, Harald Tom Nesvik, mener prisen på 1,7 milliarder kroner for Orklas skoger reiser flere prinsipielle spørsmål som vil bli tatt opp i Stortinget. Han sier seg helt enig i Høyres kritikk av kjøpet.Han viser til hvordan regjeringen ventet i 18 måneder før Statkraft fikk svar på sitt ønske om tilførsel av egenkapital.- I denne saken har landbruksministeren helt uten videre fått fram 1,2 milliarder kroner til utvidet egenkapital i Statskog, og jeg etterlyser en begrunnelse for hvorfor denne handelen er så viktig at den ble gjort opp på rekordtid, sier Nesvik. (©NTB)