Bruttonasjonalproduktet (BNP) i Storbritannia steg 0,8 prosent fra andre til tredje kvartal. Ifølge Reuters var det ventet en økning på bare 0,4 prosent.Det siste året er økningen på 2,8 prosent, mot ventet 2,4 prosent.Vi er nå på den høyeste årlige vekstraten siden tredje kvartal 2007.