- Vi hadde ordinært sentralstyremøte fredag, og etterkom da Olsens ønske om å trekke seg fra tillitsvervet inntil etterforskningen av boligkjøpssaken i Tønsberg er avsluttet, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.Hun sier det ikke er aktuelt å konstituere noen ny nestleder i denne tiden slik det tidligere har vært antydet.- Vi har et aktivt arbeidende sentralstyre, og Olsen skulle uansett ha et lenger sykehusopphold denne høsten, sier Jensen.Mandag reiser hun til medlemsmøte i Tønsberg, der også lederen i lokallaget har trukket seg mens politiet etterforsker boligkjøpssaken. Årsaken er at det har vært en viss uro knyttet til Frps varaordfører som bare delvis har trukket seg fra sine kommunale tillitsverv. Varaordføreren har i likhet med Olsen kjøpt leilighet i et boligprosjektet som politiet nå etterforsker.- Mitt besøk i Tønsberg har vært planlagt lenge. Jeg skal besøke bedrifter og holde foredrag på medlemsmøte, men ikke noe annet, sier Siv Jensen.- Lokale problemer må løses lokalt. Jeg akter ikke å blande meg inn i den uenighet som måtte være i lokallaget i Tønsberg, sier Frp-lederen. (©NTB)