Regjeringen bruker 7,4 mrd "for mye"

Statsbudsjettet: Regjeringen vil bruke 7,4 milliarder kroner mer av oljepengene enn det handlingsregelen tilsier.

Illustrasjonsfoto: Finansavisen
Politikk

Regjeringen vil bruke 7,4 milliarder kroner mer av oljepengene enn det handlingsregelen tilsier.En sterk økonomisk vekst fører til at regjeringen raskere nærmer seg handlingsregelen enn tidligere antatt. De to siste årene har regjeringen brukt mer oljepenger enn det handlingsregelen tilsier, men med utsikter til vekst og fortsatt lav arbeidsledighet legger finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) opp til å redusere bruken av oljepengene neste år. Merbruken av oljeinntekter utover 4-prosentbanen reduseres fra over 19 milliarder kroner i år til 7,4 milliarder kroner neste år.Målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet som andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) - eller den såkalte handlingsregelen - tilsvarer innstrammingen 0,2 prosentpoeng.Totalt vil regjeringen bruke 135 milliarder oljekroner neste år. Det faktiske oljekorrigerte budsjettunderskuddet er den summen som faktisk overføres fra oljefondet.Regjeringen mener at forslaget til statsbudsjett for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, velferd og verdiskaping. De rødgrønne mener at det er viktig å nærme seg handlingsregelen både av hensyn til aktivitet og sysselsetting i konkurranseutsatte næringer og til den langsiktige bærekraften i offentlige finanser.

Nyheter
Næringsliv