Holberg Fondene feirer i disse dager sine 10 første år i det norske fondsmarkedet. I dag var det Oslo-folkets tur til å få med seg forvalterens jubileumsseminar.
Flere av Holbergs forvaltere bidro fra talerstolen, blant dem renteforvalter Roar Tveit. Får vi vedvarende lave renter? spurte han.Og svaret?- Det er ja, hvis markedene får rett i sine spådommer, sa Tveit.- Samtidig er det slik at "verdensrenten", et gjennomsnitt av styringsrentene i G7-landene, er null for alle praktiske formål, og det må Norges Bank forholde seg til. Det blir vanskelig for Norges Bank å kjøre et sololøp, la han til.Norges Bank holdt for øvrig i dag på 2,00 prosent. Samtidig kuttes rentebanen. Holberg-forvalteren rettet så blikket mot USA og Europa.- Med en ledighet på 9-10 prosent i USA, er det vanskelig å se for seg at renten heves i nærmeste fremtid. Situasjonen i Europa er ganske lik. Med de budsjettunderskuddene vi ser - og en så liten andel av folk i arbeid - blir det vanskelig å iverksette høyere skatter, som er nødvendig for å komme igjennom de tøffe tidene, sa Tveit.- Men kanskje det verste av alt er ungdomsledigheten. Enkelte land har en ungdomsledighet på 25 prosent, og har nærmest en hel generasjon som sliter. Dette er en situasjon som kan føre til mer sosial uro fremover, fortsatte han. Forvalteren påpekte at norske husholdninger, med lave renter og lav ledighet, har en nesten rekordkomfortabel økonomi.- De får låne ekstremt billig, og med de pengemarkedsrentene som er priset inn, ser vi for oss at festen varer en god del år til. Forutsetter vi 1,0 prosentpoeng påslag på pengemarkedsrentene, vil vi trolig få se boligrenter under 5,0 prosent de neste fem årene.- Og det er fortsatt lavt, konkluderte Tveit.