I seks av sju tilfeller øker utgiftene per pasient når sykehus slår seg sammen.En analyse av samtlige sammenslåinger av sykehus i Norge i perioden 1992 til 2000 viser at nedleggelsene førte til økte utgifter per pasient, skriver Aftenposten.Professor Terje P. Hagen ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, var sammen med kollega Lars-Erik Kjekshus ansvarlig for studien som ble offentliggjort i 2007.- Med ett unntak førte sammenslåingene til at utgiftene per pasient i gjennomsnitt økte. Økningen var i gjennomsnitt 2-3 prosent. Lignende forskning internasjonalt har kommet til samme resultat. Effektiviteten faller etter en sammenslåing, sier Hagen.Studien bygger på en sammenligning av hva man fikk ut av ressursene i form av antall behandlede pasienter, målt før og etter sammenslåingen. Fallet i effektivitet ble konstatert både to og fem år etter at de små sykehusene ble slukt.Hagen mener internasjonal forskning viser at når sykehusenhetene blir større enn 180-200 senger, går fordelene ved å være stor tapt i behovet for økt koordinering.- Av og til oppnår man lavere kostnader ved å legge ned lokalsykehus. Men da må man være tøff og legge ned alt av akutt-tilbud ved sykehuset. Det som skjer i dag, er at man seigpiner en rekke mindre sykehus. Det skaper først og fremst store frustrasjoner og trolig dårligere innsats blant de ansatte, sier Hagen. (©NTB)