Norges Bank holder renten uendret, men justerer ned rentebanen.- Som vi ventet måtte Norges Bank skyve på rentehevingene og nedjustere rentebanen. Bakgrunnen er den store usikkerheten globalt og at inflasjonspresset i norsk økonomi er begrenset. Norges Bank ser også for seg lavere vekst i konsum, investeringer og eksport fremover. Det reduserer behovet for å heve renten, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 gruppen til HegnarOnline.- Vi ser for oss at Norges Bank også i neste pengepolitisk rapport vil måtte nedjustere sin rentebane og skyve rentehevingene foran seg. Det virker som om folk fleste begynner å tilpasse seg det lave rentenivået uten at det resulterer i sterk konsumvekst, eller sterk vekst i boligpriser, fastslår hun.Sparebank ! Gruppens anslag har lenge vært at det er lite trolig at Norges Bank greier å heve renten i løpet av neste år - og at det kun vil komme et par små rentehevinger de neste to-tre årene.