I et ekstraordinært møte torsdag krevde komiteen at Brekk offentliggjør e-post som har med saken gjøre, ifølge TV 2.Tidligere har både Senterparti-leder Liv Signe Navarsete og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen forklart seg om partistøtten til kontrollkomiteen.Kontrollkomiteens leder, Anders Anundsen (Frp), sier at denne saken i stor grad handler om å finne ut av hvem som visste hva og mener det derfor er nødvendig at også Landbruks- og matdepartementet går gjennom sin korrespondanse i saken, for å avdekke om også dette departementet var mer involvert i saken enn det som er kommet fram til nå. (©NTB)